Protokoll utskottssammanträde 2012/13:21

Socialutskottets protokoll 2012/13:21

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21

 

DATUM

2013-02-21

TID

10.30-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:20

 

§ 2

Äldrefrågor (SoU12)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om äldrefrågor.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:SoU12.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

 

§ 3

Tilläggs PM Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU13)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om Hälso- och sjukvårdsfrågor.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Övriga frågor

 

- Motionshäften har delats i postfacken till betänkandena SoU15   Narkotika- och dopningsfrågor och SoU16 Alkoholfrågor.

 

Kanslichefen informerade kort om tillägg till arbetsplanen.

- Ett internt seminarium tillsammans med UbU äger rum den 7 mars i L4-17 kl.10.45-12.15

- Den brittiske folkhälsoexperten Sir Michael Marmot kommer att hålla en föreläsning i Skandiasalen den 21 mars kl. 13.00-14.30.

- Resultatet av den s.k. Malmökommissionen kommer att presenteras 27 mars kl.12.30-15.30 i andrakammarsalen.

 

§ 5   

Nästa sammanträde

 

Torsdagen den 7 mars 2013 kl. 10.00 Obs tiden!

 

 

 

         

 

Vid protokollet

 

 

 

          Justeras den 7 mars 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:21

 

§ 1-2

§ 3

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C), ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (S), vice ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

-

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

o

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRASUPPLEANT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande