Protokoll utskottssammanträde 2012/13:21

Näringsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

 

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21

 

DATUM

2013–03–14

TID

10.00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Utskottet medgav att personalchef Per Bergdahl fick närvara vid sammanträdet.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:20.

 

§ 3

Prövning av nätkoncession (NU12)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:70 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Granskning av kommissionens meddelande om en handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder (NU20)

 

Utskottet inledde granskningen av meddelande om att skapa en europeisk handlingsplan för handel och distribution (KOM(2013) 36) och grönbok om otillbörliga affärsmetoder (KOM(2013) 37).

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

EU-förslag till förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter

 

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2013) 106.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

§ 6

Inkomna EU-dokument

 

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

 

 

§ 7

Information om utskottets i besök hos Finansdepartementet

 

Utskottet informerades om besöket hos Finansdepartementets bolagsförvaltningsorganisation den 21 mars 2013 kl. 9.30-12.30.

 

§ 8

Riksdagens s.k. återvändardag

Utskottet informerades om Riksdagens återvändardag den 10 april.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 mars 2013 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

Justeras den 26 mars 2013

 

 

Mats Odell


 


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:21

 

§ 1-9

 

 

 

 

1

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Odell (KD), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Polfjärd (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennie Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Rothenberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olof Lavesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Kristine Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Hagwall (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boriana Åberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingela Nylund Watz (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Johansson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Forssell (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebwar Hassan (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande