Protokoll utskottssammanträde 2012/13:23

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:23

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23

 

DATUM

2013-02-21

TID

09:30–10:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU:s ramverk för MR och demokrati

 

Ambassadör Anders Rönquist, departementsrådet Per Sjögren och kanslirådet Jenny Egermark, samtliga UD, lämnade information om EU:s ramverk för MR och demokrati.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:22.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Beslöts att ta emot Litauens talman Vydas Gedvilas onsdagen den 6 mars kl. 14.30–15.10. Anmälningslista cirkulerades.

 

Meddelades att kansliet inväntar svar på några utestående frågor men avser att sända ut tidsplanen för återstående delen av våren under måndagen.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 7 mars 2013.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 7 mars 2013

 

 

Urban Ahlin


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:23

 

§ 1-3

§ 4

 

 

 

 

 

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande