Protokoll utskottssammanträde 2012/13:23

Trafikutskottets protokoll 2012/13:23

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23

DATUM

2013-03-21

TID

Kl. 10.00-10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2012/13:22.

§ 2

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet (TU13)

Utskottet fortsatte granskningen av COM(2013) 27-31.

Utskottet justerade förslag till utlåtande 2012/13:TU13.

M-, FP-, C-, och KD ledamöter anmälde reservation.

§ 3

Bevakning ombord på svenska fartyg (TU10)

Utskottet behandlade proposition 2012/13:78 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Sjöfartsfrågor (TU12)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Yrkestrafik- och taxifrågor (TU16)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Europeiska byrån för globala satellitnavigeringssystem (GNSS)

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2012/13:FPM75.
Dokumentet lades till handlingarna.

§ 7

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade företrädare för Bombardier Transportation Sweden AB torsdagen den 14 mars 2013.

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade företrädare för SJ AB tisdagen den 19 mars 2013.

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen om cabotagefrågan.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2013 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

 

Justeras

2013-04-09

 

Anders Ygeman

 

 

 

 

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:23

 

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-6

§ 7-8

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

O

 

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

O

 

X

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) extra suppleant

O

 

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande