Protokoll utskottssammanträde 2012/13:24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:24

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24

 

DATUM

2013-03-21

TID

10.30–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om Frontex

 

Statssekreterare Martin Valfridsson med medarbetare, Justitiedepartementet, informerade om Frontex organisation och uppgifter samt redogjorde för vissa verksamheter.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:23.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 4

Övriga frågor

 

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning om Försäkringskassans bedömning av arbetsförmåga.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 mars 2013 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 26 mars 2013

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:24

 

§ 1

§ 2-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamoud M. Enow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebwar Hassan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hedin (C) ersätter Fredrick Federley fr.o.m. 2012-09-06

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande  1) delvis närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande