Protokoll utskottssammanträde 2012/13:27

Kulturutskottets protokoll 2012/13:27

 

 

KULTURUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:27

 

DATUM

Onsdagen den 19 juni 2013

TID

Kl. 8.00–8.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

 

Justerades protokoll 2012/13:26 av den 4 juni 2013.

 

 

 

 

§ 2

EU-förslag om direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts bort från en medlemsstats territorium

 

 

Utskottet behandlade frågan om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om återlämnande av kulturföremål som olovligen förts bort från en medlemsstats territorium, KOM(2013) 311 slutligen, strider mot subsidiaritetsprincipen.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

 

 

 

§ 3

Bemyndigande i EU-ärenden

 

 

Utskottet beslutade att bemyndiga presidiet att i förekommande fall, under sommaren 2013, inhämta regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen.

 

 

 

 

§ 4

Bemyndigande att justera dagens protokoll

 

 

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

 

 

 

§ 5

Övriga frågor

 

 

a)     Kanslichefen informerade om utskottets länsresa till Gotland den 4–5 september 2013

 

 

 

 

 

b)     Kanslichefen informerade om att förslag till arbetsplan inför höstens arbete håller på att färdigställas och skickas ut i juli 2013. Första sammanträdet för riksmötet 2013/14 planeras äga rum torsdagen den 19 september 2013.

 

 

 

 

§ 6

Tack

 

 

Ordförande Gunilla Carlsson (S) tackade utskottets ledamöter och kanslipersonal för gott samarbete under detta riksmöte samt önskade alla en trevlig sommar.

Vice ordförande Ulf Nilsson (FP) framförde ledamöternas och suppleanternas tack till ordföranden och till kanslipersonalen för arbetet i utskottet under detta riksmöte samt önskade alla en trevlig sommar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Tina Hökebro Bergh

 

 

Justeras

 

Gunilla Carlsson

 

 

Bilaga

Närvaroförteckning

 

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2012/13:27

                                                                 §§

1–6

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnusson, Cecilia (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brodén, Anne Marie (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnsson, Peter (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montan, Göran (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engle, Kerstin (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svedberg, Per (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zedell, Christina (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lodenius, Per (C)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

From, Isak (S)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adan, Amir (M)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehn, Tina (MP)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Larsson, Margareta (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohly, Lars (V)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juntti, Ellen (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gille, Agneta (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jutterström, Peter (M)

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juholt, Håkan (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pettersson, Leif (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouveng, Helena (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Sara (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steele, Anna (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malmström, Louise (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarlsson, Annika (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börjesson, Agneta (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensson, Michael (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaplan, Mehmet (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbult, Roland (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlsson, Mattias (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björlund, Torbjörn (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högman, Berit (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Backman, Hans (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holma, Siv (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavesson, Olof (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skalin, Johnny (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söder, Björn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlson, Andreas (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordin, Rickard (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg, Bengt (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liljevall, Désirée (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marttinen, Adam (SD)

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.