Protokoll utskottssammanträde 2012/13:29

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:29

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29

 

DATUM

2013-04-23

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:28.

 

§ 2

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 (SfU5y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80 och motioner.

 

Utskottet beslutade att yttra sig.

 

Utskottet justerade yttrande 2012/13:SfU5y.

 

S- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

 

§ 3

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 april 2013 kl. 10.30.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 25 april 2013

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:29

 

§ 1

§ 2–3

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohamoud M. Enow (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebwar Hassan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hedin (C) ersätter Fredrick Federley fr.o.m. 2012-09-06

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande