Protokoll utskottssammanträde 2012/13:29

Skatteutskottets protokoll 2012/13:29

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29

 

DATUM

2013-05-14

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:28.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

Kanslichefen påminde om besöket hos Tullverket tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10.00. Anmälan om deltagande med e-post.

 

Kanslichefen påminde även om besöket hos Kronofogden torsdagen den 30 maj 2013 kl. 9.00–11.00.

 

§ 3

EU-handlingar

 

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt förteckningen.

 

§ 4

2013 års ekonomiska vårproposition (SkU5y)

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2012/13:100 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Årsredovisning för staten 2012

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2012/13:101.

 

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 6

Redovisning av skatteutgifter 2013 (SkU30)

 

Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2012/13:98.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Folkbokföringen i framtiden (SkU25)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:120 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Övriga frågor

 

Kanslichefen påminde om den öppna utfrågningen i förstakammar-salen torsdagen den 16 maj 2013 kl. 10.00–12.00 om svensk bolagsskattebas i en global ekonomi. Utfrågningen kommer att TV-sändas.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 maj 2013 kl. 9.00. Därefter samma dag kl. 10.00–12.00 har utskottet en öppen utfrågning i förstakammarsalen.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 16 maj 2013

 

 

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:29

 

§ 1–

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Abrahamsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Åkesson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellan Bojerud (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Bäckström (C) extrasuppleant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                                         2013-04-24