Protokoll utskottssammanträde 2012/13:29

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:29

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29

 

DATUM

2013-04-23

TID

11:00–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:28.

 

§ 2

Norden (UU3)

 

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:90 och motion samt redogörelse 2012/13:NR1.

         

Ärendet bordlades.

 

§ 3

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UU10)

         

Utskottet behandlade skrivelse 2012/13:80 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 april 2013.

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 25 april 2013

 

 

Sofia Arkelsten


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:29

 

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande