Protokoll utskottssammanträde 2012/13:30

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:30

 

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30

 

DATUM

2013-04-25

TID

09:30–09:45

10:00–10:55

11:00–11:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (UU18)

 

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2013)92 och FPM 2012/13:FPM86. Utskottet justerade utlåtande 2012/13:UU18.  

SD-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:29.

 

§ 3

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

– anmälningslista för debatten för utlåtande UU18 cirkulerats.

– besöket av IMF fredagen den 3 maj är inställt pga. få anmälda.

– utrikesminister Carl Bildt kommer till utskottet för information om svensk kandidatur till FN:s säkerhetsråd.

– ambassadör Jan Tessleff besöker utskottet tisdagen den 4 juni kl. 11.00–12.00 för att informera om den syriska oppositionen.

 

Beslutades att ta emot en delegation från Afghanistans parlament torsdagen den 16 maj kl. 14.45–15.45. Anmälningsblankett delades på bordet.

 


 

§ 4

Aktuella EU-frågor

 

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

JOIN(2013) 4

 

Behandlas i bet. 2012/13:UU10 om EU.

 

KOM(2013) 171

 

Behandlas i bet. 2012/13:UU10 om EU.

 

COM(2013) 205

 

Behandlas i bet. 2012/13:UU10 om EU.

 

2012/13:FPM86

Behandlas i utl. 2012/13:UU18 om KOM(2013) 92

 

KOM(2013) 141

 

 

Behandlas i kommande bet. om bistånd i höst.

 

KOM(2013) 194

 

Läggs till handlingarna.

 

 

 

§ 5

Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:114 och motioner.

         

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2012/13:RS6 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2012/13:RS5.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 8

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2012/13:75.

 

Utskottet beslutade om följande yttrande till konstitutionsutskottet.

 

 

Utskottet framhåller att det är olyckligt att regeringen inte hörsammar riksdagens tillkännagivande om att erkänna den sahariska arabiska demokratisk republiken (Västsahara) som en fri och självständig stat.

 

Ledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna anmälde avvikande mening och anförde att det enligt grundlagen är regeringen som erkänner stater. I beslutet från regeringssammanträdet den 31 januari 2013 anger regeringen att den inte anser att de folkrättsliga förutsättningarna för att erkänna Västsahara som självständig stat är uppfyllda. Ledamöterna konstaterade även att regeringen har redovisat skälen till varför den inte avser att vidta åtgärder i enlighet med tillkännagivandet, genom svar på interpellation 2012/13:233 av utrikesministern i kammaren, tillgänglig för samtliga ledamöter.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 maj 2013.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 09:45 och återupptogs kl. 10:00.

§ 10

Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 inför ministermöte den 15 maj

 

Arktisambassadör Gustaf Lind och departementssekretare Paula Albornoz, båda UD, lämnade information om Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 2011-2013 inför ministermöte den 15 maj.

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 10:55 och återupptogs kl. 11:00.

§ 11

Närvaro vid föredragning

 

Utskottet medgav att försvarsutskottets ledamöter fick närvara under sammanträdet i samband med föredragning om Sveriges närområden.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 12

Sveriges närområden

Chef för MUST Gunnar Karlson, sektionschef Per-Anders Husberg och stabsofficer Carl-Henrik Styrenius, alla MUST, lämnade information om Sveriges närområden.

Ledamöternas frågor besvarades.

 

 


 

 

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 14 maj 2013

 

Sofia Arkelsten


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:30

 

§ 1

§ 2

§ 3-10

§11-12

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

O

 

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande