Protokoll utskottssammanträde 2012/13:31

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:31

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31

 

DATUM

2013-05-14

TID

11:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Strategisk exportkontroll 2012 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (UU11)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:114 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UU11.

 

S-, MP-, SD-, och V- ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 2

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2012/13:RS6 och motion. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UU16.

 

SD-ledamoten anmälde reservation.

 

§ 3

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2012/13:RS5.

Utskottet justerade betänkande 2012/13:UU19.

 

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2012/13:75.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande i form av protokollsutdrag.

 

Utskottet justerade utdrag ur protokoll 2012/13:30.

 

§ 5

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:30.

 

§ 6

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

- anmälningslista för debatterna för betänkandena UU11, UU16 och UU19 cirkulerats.

– utskottets ledamöter och suppleanter inbjuds att delta i ett besök av Palestinas riksrevisor Dr. Samir Abuznaid arrangerat av konstitutions- och finansutskotten tisdagen den 28 maj kl. 13:30-15:00 i finansutskottets sessionssal RÖ5-10. Anmälningsblankett delades på bordet.

 

– inbjudan inkommit om ett seminarium arrangerat av den nyinrättade Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd tisdagen den 28 maj kl. 9:00–12:30. Inbjudan ligger i databas Mimer.

– meddelad tidpunkt för utrikesminister Carl Bildts föredragning i utskottet utgår.

 

Beslutades om att:

– ta emot Tjeckiens talman onsdagen den 29 maj kl. 14:00–14:30.

– ta emot Ukrainas utrikesminister onsdagen den 29 maj kl. 15:00–15:50.

 

Påmindes om att:

– utskottet besöker UI tisdagen den 28 maj kl. 11:00–12:30. Anmälningsblankett delades på bordet.

– ambassadör Jan Tessleff lämnar en föredragning tisdagen den 4 juni kl. 11:00.

 

§ 7

Fråga om överläggning med regeringen enligt RO 10:4

 

Utskottet beslutade att begära överläggning med regeringen angående den Europeiska globala strategin.

 

Tid är avsatt med utrikesminister Carl Bildt torsdagen den 30 maj kl. 11:00.

 

Paragrafen förklarades för omedelbart justerad.

 

§ 8

Vårändringsbudget för 2013 och
Årsredovisning för staten 2012

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över dels proposition 2012/13:99 och motioner, dels skrivelse 2012/13:101.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i dessa ärenden.

 

§ 9

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 maj 2013.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 16 maj 2013

 

Sofia Arkelsten


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:31

 

§ 1

§ 2–5

§ 6–9

 

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande