Protokoll utskottssammanträde 2012/13:32

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:32

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32

 

DATUM

2013-05-16

TID

09:30–09:45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:31.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Informerades om att:

- Riksrevisionens uppföljningsrapport 2013 har inkommit.

- Socialdepartementet har informerat om att förhandlingarna kring tjänsteföreskrifterna kommer med en överenskommelser vid Allmänna rådet (GAC) den 25 juni. Statsrådet Stefan Attefall, Socialdepartementet, inkommer med skriftligt underlag om tjänsteföreskrifterna till utskottet.

§ 3

Norden (UU3)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:90 och motion samt redogörelse 2012/13:NR1.

         

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2012 (UU10)

         

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:80 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 maj 2013.

 

 

 

Vid protokollet

 

Hannah Wennberg

 

Justeras den 23 maj 2013

 

 

Sofia Arkelsten


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:32

 

§ 1-2

§ 3

§ 4-5

 

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

O

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande