Protokoll utskottssammanträde 2012/13:32

Trafikutskottets protokoll 2012/13:32

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32

DATUM

2013-05-21

TID

Kl.11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Information från Sveriges Motorcyklister (SMC) och Moped och motorcykelbranschens riksförbund (McRF)

 

Generalsekreterare Jesper Christersen och internationella sekreterare Maria Nordqvist från SMC samt vd Per Johansson från McRF informerade om aktuella MC-politiska frågor.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2012/13:30 och 2012/13:31.

§ 3

Fordons- och vägtrafikfrågor (TU17)

Utskottet fortsatte behandling av motioner.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:TU17.

S-, MP-, SD- och V- ledamöter anmälde reservationer.

§ 4

EU-förslag om förordning om åtgärder för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kommunikation

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2013) 147.

Ärendet bordlades.

§ 5

EU-förslag om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2013) 174.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förslag till ändring av direktiv 96/53 största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2013) 195.

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Fråga om yttrande till näringsutskottet

Utskottet beslutade att inte avge yttrande till näringsutskottet över grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (KOM(2013) 169).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet välkomnade Mathias Henricson som föredragande till trafikutskottets kansli.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 maj 2013 kl. 10.00.

Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

Justeras

2013-05-23

 

Anders Ygeman

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:32

 

§ 1

§ 2-9

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) extra suppleant

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.