Protokoll utskottssammanträde 2012/13:33

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33

 

DATUM

Tisdagen den 28 maj 2013

TID

11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

1.

Information från Riksrevisionen

 

Riksrevisorn Gudrun Antemar, biträdd av avdelningschefen Torkel Nyman, revisionschefen Christian Jonsson, projektledaren Daniela Lundin, programansvarige Anders Berg och revisorn Anneli Josefsson, samtliga från Riksrevisionen, informerade om rapporten Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare (RiR 2013:6).

 

2.

Information från Arbetsmarknadsdepartementet

 

Arbetsmarknadsdepartementet, genom ämnesråden Jasmina Hopstadius och Cafer Uzunel samt departementssekreterarna Maria Nordin Skult och Maria Melin, informerade om direktivförslag om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter i samband med fri rörlighet för arbetstagare och om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan i ärendet COM(2013) 236.

 

3.

Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010, m.m. (AU10)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:174 Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007–2010 och följdmotioner samt motioner om jämställdhet väckta under den allmänna motionstiden hösten 2012.

 

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:AU10.

 

Ledamöter från samtliga partier anmälde reservationer i olika delar.

 

4.

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:32.

 

5.

Kanslimeddelanden

 

Det informerades om att Christer Eriksson, Arbetsmarknadsdepartementet, informerar om ILO-arbetet efter nästa sammanträde.

 

6.

Internationella möten och inkommande besök

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

7.

Övriga frågor

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

8.

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 30 maj 2013 kl. 10.00.

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET              Mimi Axelsson

 

JUSTERAS                               Elisabeth Svantesson

 

 

 

 


 



ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2012/13:33

 

1.

2.–4.

5.–8.

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

X)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRASUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulan Avci (FP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande   V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

) = Del av dagordningspunkten

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande