Protokoll utskottssammanträde 2012/13:33

Trafikutskottets protokoll 2012/13:33

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33

DATUM

2013-05-23

TID

Kl.10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2012/13:32.

§ 2

Luftfartsfrågor (TU18)

Utskottet fortsatte behandling av motioner.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:TU18.

S-, M-, MP-, FP-, C-, KD-, och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 3

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om åtgärder för minskade kostnader vid utbyggnad av höghastighetsnät (TU20)

Utskottet fortsatte granskningen av COM(2013) 147.

Utskottet justerade förslag till utlåtande 2012/13:TU20.

 

§ 4

Sjöfartsstödets inriktning (TU19)

Utskottet behandlade proposition 2012/13:144 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 6

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade företrädare för Sveriges Motorcyklister och Moped- och motorcykelbranschens riksförbund och Motorhistoriska Riksförbundet den 21 maj 2013.

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade företrädare för TransportGruppen den 22 maj 2013.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen 28 maj 2013 kl. 11.00.

Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

Justeras

2013-05-28

 

Anders Ygeman

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:32

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) extra suppleant

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

TRAFIKUTSKOTTET

2013-05-23

Bilaga 2

till protokoll

2012/13:32

 

 

       Inkomna skrivelser 2012/13

 

Utsända inför sammanträdet

 

 

Fel på vägarna i Norrbotten

Privat person

Bloggaren. Clifton. Fexmo

Dnr 1914-2012/13

 

 

Ja

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.