Protokoll utskottssammanträde 2012/13:34

Trafikutskottets protokoll 2012/13:34

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34

DATUM

2013-05-28

TID

Kl.11.00-11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

EU-information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför telerådsmötet den 6 juni 2013.

§ 2

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2012/13:33.

§ 3

EU-förslag om flerårig finansiering av Europeiska sjösäkerhetsbyråns åtgärder i fråga om insatser vid föroreningar

Utskottet fortsatte subsidiarietsprövningen av COM(2013) 174.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur

Utskottet fick information om programmet för seminariet torsdagen den 30 maj 2013 kl. 10.00-12.00.

§ 5

Inkommen skrivelse

Anmäldes inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet fick information om uppföljningsgruppens planerade studiebesök i Stockholms län den 14 juni 2013 med anledning av uppföljningen av tillgängligheten i transportsystemet för personer med funktionsnedsättning.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 30 maj 2013 kl. 10.00.

Vid protokollet

 

 

Sara Turstedt

 

Justeras

2013-06-04

 

Anders Ygeman

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:34

 

§ 1

§ 2-7

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) extra suppleant

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

TRAFIKUTSKOTTET

2013-05-28

Bilaga 2

till protokoll

2012/13:34

 

 

       Inkommen skrivelse 2012/13

 

Utsända inför sammanträdet

 

 

Banavgifternas utveckling under infrastrukturens planperiod 2014-2025

Fackförbundet ST

Dnr 2022-2012/13

 

 

Ja

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.