Protokoll utskottssammanträde 2012/13:35

Trafikutskottets protokoll 2012/13:35

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35

DATUM

2013-05-30

TID

Kl.10.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Utskottet höll ett öppet seminarium med Riksrevisionen m.fl. med anledning av att den sista rapporten i granskningsseriens rörande transportinfrastrukturen har presenterats.

 

Program med förteckning över inbjudna myndigheter,
organisationer och företag redovisas i bilaga 2.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2013-06-04

 

Anders Ygeman

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:35

 

§ 1

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) extra suppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

2013-05-30

Bilaga 2

till protokoll

2012/13:35

 

 

 

 

 

 

 

Program för seminarium

 

 

Statens satsningar på transportinfrastruktur

 

Trafikutskottet håller ett seminarium om statens satsningar på transportinfrastruktur. Seminariet hålls med anledning av Riksrevisionens granskningsserie inom detta område och den avslutande och summerande rapporten ”Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna?” (RiR 2012:21).

 

 

Tid: 30 maj 2013, kl. 10.00–12.00

Plats: Riksdagen, Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

 

Program

 

10.00    Inledning: Anders Ygeman (S), trafikutskottets ordförande

10.05    Riksrevisionen
– Claes Norgren, riksrevisor

10.25    Trafikverket
– Caroline Ottosson, ställföreträdande generaldirektör och Per Sjöstrand, chef för Stora Projekt

10.45    VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
– Jan-Erik Nilsson, professor

11.05    Näringsdepartementet
– Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister

11.25    Frågestund

11.55    Avslutning: Jan-Evert Rådhström (M), trafikutskottets vice ordförande

 

 

Sändlista för deltagande

 

Trafikverket

Näringsdepartementet
Riksrevision
Trafikanalys
VTI
Miljödepartementet
Naturvårdsverket
SKL
Ekonomistyrningsverket
TransportGruppen

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.