Protokoll utskottssammanträde 2012/13:36

Trafikutskottets protokoll 2012/13:36

TRAFIKUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36

DATUM

2013-06-04

TID

Kl.11.00-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

EU-information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet
den 10 juni 2013.

§ 2

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2012/13:34 och 2012/13:35.

§ 3

Sjöfartsstödets inriktning (TU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:144 och motioner.

Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:TU19.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Förslag till ändring av direktiv 96/53 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2013) 195.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

MP- och V-ledamöterna anmälde avvikande mening och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Information om övergången till den nya digitala mötestjänsten

Projektledare Anne Rymer-Rythén, teknisk projektledare Johanna Back och verksamhetskontakt Fia Michelsson informerade om höstens planerade övergång den nya digitala mötestjänsten.

§ 6

Inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Fråga om utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över inkomna subsidiarietsärenden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 juni 2013 kl. 11.00.

Vid protokollet

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2013-06-18

 

Anders Ygeman

 


 


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2012/13:36

 

§ 1-5

§ 6-8

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (S), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Rosencrantz (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Bergheden (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Åkesson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Johansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Riedl (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stina Bergström (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tony Wiklander (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Bengtson Skogsberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Nordin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ahlgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Unander (S), extra suppleant

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

2013-06-04

Bilaga 2

till protokoll

2012/13:36

 

 

       Inkommen skrivelse 2012/13

 

Utsända inför sammanträdet

 

 

Vägfrågor inom region Nord
Privat person, Norrbotten
RD 1914-2012/13

 

 

Ja

 

 

 

Dispens yrkesförarkompetensbevis
Privat person, Malå
RD 1909-2012/13

 

Ja

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.