Protokoll utskottssammanträde 2012/13:36

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:36

 

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36

 

DATUM

2013-06-18

TID

08:00–09:00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:34 och 2012/13:35 samt besöksprotokoll 2012/13:21 och 2012/13:22.

 

§ 2

Kanslimeddelanden

 

Beslutades att ge ordföranden mandat att justera riksmötets sista protokoll.

 

Anmäldes att utskottets preliminära tidsplan för hösten 2013 kommer att skickas ut elektroniskt under veckan.

 

Informerades om att: 

– besöket av den palestinske utrikesministern onsdagen den 19 juni kl. 10:45-11:30 är inställt.

– kansliet undersöker de ekonomiska möjligheterna för att så många ledamöter som möjligt från utskottet ska kunna delta i utskottets planerade resa till Washington 6–9 oktober.

– Faktapromemoria 2012/13:FPM119 är delad på bordet.

– konferens om utrikes-, säkerhetspolitik- och försvarspolitik äger rum i Vilnius 4–6 september för 6 ledamöter (2 S, 2 M, 1 MP och 1 FP) från UU och FöU.

 

§ 3

Aktuella EU-frågor

 

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

 

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

KOM(2013)306

Läggs till handlingarna.

 

K(2013) 3133

 

Läggs till handlingarna.

 

KOM(2013) 290

 

 

Behandlas i samband med föredragning inför FAC den 18 juni.

 

KOM(2013) 403

 

Behandlas i höstens biståndsbetänkande

 

2012/13:FPM119

 

Läggs till handlingarna.

 

 


 

§ 4

Ev. subsidiaritetsprövningar under riksdagens sommaruppehåll

 

Utskottet beslutade att ge presidiet tillsammans med kansliet mandat att under riksdagens sommaruppehåll inleda eventuella subsidiaritetsprövningar inom utskottets beredningsområde.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC)

 

Kabinettssekreterare Frank Belfrag, utrikesrådet Björn Lyrvall, departementsrådet Torbjörn Sohlström, departementsrådet Andrés Jato och kanslirådet Cecilia Tamm, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet (FAC) och allmänna rådet (GAC).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 september 2013 kl. 09:30.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Hannah Wennberg

 

 

Justeras den 26 september 2013

 

 

Sofia Arkelsten


 UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:36

 

§ 1

§ 2-4

§ 5-6

 

 

 

 

 

N

 

N

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S)

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walburga Habsburg Douglas (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kronlid (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Liljevall (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amir Adan (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Blix (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robert Halef (KD)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ohly (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Husmark Pehrsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrasuppleant: Gulan Avci (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.