Protokoll utskottssammanträde 2012/13:37

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2012/13:37

 

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37

 

DATUM

Tisdagen den 20 augusti 2013

TID

9.00–9.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

 

1.

Förslag till beslut ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av COM(2013) 430.

 

Utskottet noterade regeringens bedömning som lämnats genom en promemoria daterad den 5 augusti 2013.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Sverigedemokraterna anmälde en avvikande mening och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

2.

Kanslimeddelanden

 

Inkommen skrivelse anmäldes (dnr 2188-2012/13).

 

3.

Internationella möten och inkommande besök

 

Utskottet beslutade att två ledamöter ska ges möjlighet att delta vid ett seminarium om den europeiska sociala stadgan och frågan om att förbättra arbetsvillkoren för unga arbetstagare i Paris den 18 oktober 2013.


Utskottet beslutade att vice ordföranden deltar vid en konferens om kvinnor i Latinamerika och Karibien den 15–18 oktober 2013 i Santo Domingo.

 

4.

Övriga frågor

 

Ingenting förekom under denna punkt.

 

5.

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde hålls torsdagen den 5 september kl. 11.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET              Linda Backman

 

 

JUSTERAS                               Elisabeth Svantesson

 

 

 

 


 ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

AU 2012/13:37

 

1.–5.

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Johansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Plass (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Stenberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Andersson (S)

­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Karlsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josefin Brink (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Obminska (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Larsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Olof Sällström (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désirée Pethrus (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande   V = Votering – = Frånvarande

x = Ledamöter som deltagit i handläggningen

) = Del av dagordningspunkten

o = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.