Protokoll utskottssammanträde 2012/13:39

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:39

 

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:39

 

DATUM

2013-08-27

TID

11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:38.

 

§ 2

EU-förslag om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna gällande Kroatien och Cypern

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 441.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:162 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (SfU15)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:159 och en motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Enklare regler i socialförsäkringen (SfU16)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13: 169.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsarbete

 

Utskottet diskuterade uppföljning och utvärdering inför riksmötet 2013/14.

 

Utskottet beslutade att löpande bjuda in Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) för information om de rapporter som rör utskottets ansvarsområde.

 

Utskottet diskuterade även frågan om en uppföljning av vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 september 2013 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den september 12 september 2013

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:39

 

§ 1–3

§ 4–8

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Nilsson (S) ersätter Fredrik Lundh Sammeli (S) 130815–140215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.