Protokoll utskottssammanträde 2012/13:40

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2012/13:40

 

 

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40

 

DATUM

2013-09-12

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2012/13:39.

 

§ 2

Kommunalt mottagande av ensamkommande barn (SfU11)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:162 och motioner.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:SfU11.

 

S- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 3

Graviditetspenning till egenföretagare på grund av risker i arbetsmiljön (SfU15)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:159 och en motion.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:SfU15.

 

MP-ledamoten anmälde en reservation.

 

S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

 

§ 4

Enklare regler i socialförsäkringen (SfU16)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:169.

 

Utskottet justerade betänkande 2012/13:SfU16.

 

§ 5

Kanslimeddelanden

 

Anmäldes:

- Inbjudan till en OECD-konferens i Paris den 2 oktober 2013.

- Inbjudan till ett möte i Folketinget om fri rörlighet i EU den 21 oktober 2013.

- Inkommen skrivelse enligt bilaga 2.

 

 

§ 6

Uppföljning och utvärdering

 

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning om vårdnadsbidrag och jämställdhetsbonus.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

Justeras den 1 oktober 2013

 

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:40

 

§ 1–7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Cederbratt (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh Sammeli (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Arne Staxäng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva-Lena Jansson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finn Bengtsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Backman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasenko Omanovic (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunvor G Ericson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Lohman (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrick Federley (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Höj Larsen (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abir Al-Sahlani (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Nilsson (S) ersätter Fredrik Lundh Sammeli (S) 130815–140215

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.