Protokoll utskottssammanträde 2012/13:5

Skatteutskottets protokoll 2012/13:5

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5

 

DATUM

2012-10-25

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Medgivande att närvara

 

Finans- och skatteutskottet medgav att kanslichef Margareta Hjort och föredragande Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet.

 

§ 2

EU:s långtidsbudget (MFF)

Information (tillsammans med finansutskottet)

 

Statsrådet Birgitta Ohlsson, Statsrådsberedningen och statssekreterarna Hans Lindblad och Hans Lindberg, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om EU:s budgetram (MFF) 2014-2020.

 

§ 3

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 november 2012 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

Justeras den 6 november 2012

 

 

 

 


 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:5

 

§ 1–

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Abrahamsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Åkesson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Britton (S) extrasuppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                                         2012-10-19

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.