Protokoll utskottssammanträde 2012/13:7

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:7

 

RIKSDAGEN

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7

 

DATUM

2013-05-23

TID

09.15–09.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:6.

 

 

§ 2

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera dagens protokoll.

 

 

§ 3

Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap (UFöU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:112 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:UFöU3.

 

S- och SD-ledamöterna anmälde reservationer. MP- och V-ledamöterna anmälde motivreservationer.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

                          Rikard Sandart

 

 

Justeras               2013-05-29

 

 

                           Urban Ahlin (S)

 

 

 

 

 

 

 


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:7

 

§ 1–3

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Hultqvist (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Widegren (M), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ahlin (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Holm (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Wallmark (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jeppsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Waidelich (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annicka Engblom (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desirée Pethrus (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torbjörn Björlund (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Hansson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carin Runeson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clas-Göran Carlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Caplan (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth G Forslund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Ceballos (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Linde (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.