Protokoll utskottssammanträde 2012/13:8

Skatteutskottets protokoll 2012/13:8

 

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8

 

DATUM

2012-11-20

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Skatteverket

 

Chefen för storföretagsregionen Anette Landén informerade och besvarade frågor om det nya arbetssättet ”fördjupad samverkan”.

 

 

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2012/13:7.

 

 

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen påminde om

-  debatten i kammaren i morgon (21/11)
-  öppen utfrågning i Skandiasalen den 22/11 om skattereduktion
för läxhjälp

-  ev. överläggning angående EU-förslag om fördjupat samarbete om
skatt på finansiella transaktioner (FTT) den 27/11 eller den 29/11
-  utskottets sammanträde den 4/12
-  öppen utfrågning i förstakammarsalen om riksrevisionens gransk-

ningsrapport Skattekontroll av företag den 6/12
-  EU-information den 12/12

 

 

§ 4

Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi (SkU15)

Utskottet behandlade fråga om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Utskottet justerade betänkande 2012/13:SkU15.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 22 november 2012 kl. 09.00 i Skandiasalen (öppen utfrågning ang. regeringens förslag om skattereduktion för läxhjälp samt därefter övrig ärendehantering).

 

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 22 november 2012

 

 


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2012/13:8

 

§

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Henrik von Sydow (M), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (S), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Berg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Bergstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Asplund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Schulte (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Olsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Persson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Nilsson (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Karlsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Abrahamsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teres Lindberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anette Åkesson (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Björck (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Steele (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik A Eriksson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hedström (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Nordgren (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Lillemets (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Sellström (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Persson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Lång (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Britton (S) extrasuppleant

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

 

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

                                                                           2012-10-19

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.