Protokoll utskottssammanträde 2013/14:10

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:10

 

 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:10

 

DATUM

2013-11-14

TID

10.00–11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

1 §

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:9.

 

2 §

Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen (UbU1y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen.

 

Utskottet beslutade att yttra sig.

 

Utskottet justerade yttrande 2013/14:UbU1y.

 

3 §

Information från Hörselskadades Riksförbund

 

Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, generalsekreterare Hans Ericson, enhetschef Marianne Rogell-Eklund och ombudsman Anders Nordström informerade om bristfällig ljudmiljö i skolorna och dess negativa effekter för hörselskadade elevers inlärning.

 

4 §

Information från Friskolornas riksförbund och Skolinspektionen om skolors antagning av elever

 

Mot bakgrund av uppgifter i media om brister i skolors antagning av elever gavs information av ordförande Mikaela Valtersson och VD Claes Nyberg från Friskolornas riksförbund samt av generaldirektör Ann-Marie Begler och chefen för rätts- och tillståndsenheten Marie Axelsson från Skolinspektionen.

 

5 §

Anmälningar

 

Anmäldes inkommen skrivelser enligt bilaga 2.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Annika Tuvelid

 

Justeras torsdagen den 21 november 2013

 

 

Betty Malmberg

 


 

UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:10

 

1-3 §§

4-5 §§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betty Malmberg (M), ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Tobé (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Malmström (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ericson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Acketoft (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Bergman (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (KD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Herrstedt (SD)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Svensson (M)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Dibrani (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Samuelson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Dalman Eek (S)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Britt Åsebol (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isak From (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanif Bali (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esabelle Dingizian (MP)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Malm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiwi-Anne Johansson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Lodenius (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Jomshof (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziita Eriksson (M)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.