Protokoll utskottssammanträde 2013/14:3

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:3

 

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:3

 

DATUM

2013-10-03

TID

09.00–10.54

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Transparency International (KU4)

 

Företrädare för Transparency International lämnade information och svarade på frågor med anledning av utskottets behandling av statliga myndigheters skydd mot korruption m.m.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:2.

 

§ 3

Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition

 

-          2013/14:5 Vital kommunal demokrati

-          2013/14:13 Fler avdelningar i Lagrådet.

 

§ 4

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 5

Utlämnande av allmän handling, dnr 181-2013/14

 

Bitr. kanslichefen anmälde en inkommen begäran om att få ta del av vissa handlingar i granskningsärendet Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 6

EU-bevakning

 

Föredragande uppmärksammade utskottet på transportrådets dagordningspunkt 9 c.

 

 

§ 7

EU-förslag om Allmän uppgiftsskyddsförordning (dataskyddsförordningen)

 

Statssekreterare Magnus G Graner m.fl., Justitiedepartementet, informerade och svarade på frågor om dataskyddsförordningen – ”One-stop-shop”.

 

§ 8

Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. (KU4)

 

Ärendet bordlades.

 

§ 9

Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur (KU2)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:153 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Offentlig utfrågning

 

Utskottet beslutade att hålla en offentlig utfrågning torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 09.00–12.00 om frågor kring romers situation i Sverige. Utskottet delegerade till presidiet att besluta vilka organisationer som skulle bjudas in.

 

§ 11

Digital mötestjänst

 

Kanslichefen lämnade information om den digitala mötestjänsten.

Utskottet beslutade att införa digital mötestjänst i början på nästa år.

 

§ 12

Uppföljning av tidigare utskottsresor

 

Föredragandena anmälde utsänd promemoria 2013-10-01 om uppföljning av tidigare utskottsresor till Berlin, Haag och Warszawa.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-10-15

Peter Eriksson

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:3

 

§ 1-12

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.