Protokoll utskottssammanträde 2013/14:4

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2013/14:4

 

 

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:4

 

DATUM

2013-10-24

TID

10.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Ny riksdagsstipendiat

 

Ordförande hälsade riksdagsstipendiat Cecilia Josefsson välkommen som praktikant i miljö- och jordbruksutskottet under hösten 2013 och början av 2014.

 

§ 2

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:3.

 

§ 3

Kvotplikt för biodrivmedel samt budgetramar för utgiftsområdena 20 och 23 (MJU2y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:1, volym 1a, del av avsnitt 6.19, jämte motionerna T517 (S) yrkande 25, T526 (MP) yrkande 46, Fi272 (S) och Fi243 (SD) yrkande 2 samt proposition 2013/14:1, volym 1b, avsnitt 8.1.1, 8.1.2 jämte motionerna Fi308 (S), Fi319 (MP), Fi282 (SD) och Fi254 (V) i berörda delar.

 

Utskottet beslutade att yttra sig.

 

Utskottet justerade yttrande 2013/14:MJU2y efter vissa ändringar.

 

S-, MP-, V- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar avseende förslaget om kvotplikt för biodrivmedel samt anmälde S-, MP-, V- och SD-ledamöterna avvikande meningar avseende budgetramar för utgiftsområdena 20 och 23.

 

§ 4

Ändringar i Växtskyddslagen (MJU4)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:174 samt inledde behandlingen av proposition 2013/14:18.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsnäring (MJU6)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:17 och en följdmotion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

En hållbar rovdjurspolitik (MJU7)

 

Utskottet behandlade proposition 2012/13:191 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde äger rum den 5 november 2013 kl. 11:00

 

Vid protokollet

 

 

Justeras den 5 november 2013

 

Matilda Ernkrans

 

 
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2013/14:4

 

 

§ 1-7

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordf

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Wikström (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Hultberg (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Coenraads (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Brodén (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara Karlsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyry Niemi (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Akej (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irene Oskarsson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Fransson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Wemmert (M) tjl. t o m. 140523

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Nilsson (S)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lolo Lindström (M)  

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Gunnarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Petersson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Köhler (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kew Nordqvist (MP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Arkelsten (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Ehn (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Jansson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob Johnson (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Ohlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Lindahl (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Carlson (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Utbult (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Romson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Schyllert (M) t o m. 140523

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.