Protokoll utskottssammanträde 2013/14:6

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:6

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:6

 

DATUM

2013-10-22

TID

11.00–11.54

11.59–12.03

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:5.

 

§ 2

Mottagande av motion

 

Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So206 av Eva Olofsson (V) yrkande 1.

 

§ 3

 Hänvisning av ärenden

 

Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motioner med anledning av proposition 2013/14:5 Vital kommunal demokrati

 

-          2013/14:K2 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

-          2013/14:K3 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD).

 

 

§ 4

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 5

Studiebesök

 

Utskottet beslutade att besöka Länsstyrelsen i Uppsala län onsdag den 6 november 2013.

 

§ 6

Ändring av sammanträdestid

 

Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 19 november 2013 börjar kl. 10.45 samt att överlämnandet av justitieombudsmännens ämbetsberättelse äger rum kl. 11.30 i Skandiasalen.

 

 

§ 7

Konferenser

 

Kanslichefen anmälde inbjudningar till

 

-          EU-konferens, Byrån för mänskliga rättigheter, den 12–13 november 2013 i Vilnius,

-          subsidiaritetskonferens, Regionkommittén, den 18 december 2013 i Berlin. Utskottet beslutade om följande deltagande:  Billy Gustafsson (S) och Karl Sigfrid (M).

 

 

§ 8

EU-bevakning

 

Förteckning över EU-relaterade handlingar anmäldes. Föredraganden anmälde återrapport från RIF-rådet om uppgiftsskyddsförordningen  ”One-stop-shop” samt kommissionens nya förslag till Europeisk åklagarmyndighet.

 

§ 9

Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. (KU4)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:167 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 10

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:1 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Vital kommunal demokrati (KU7)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:5 och motioner.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 12

Övrig fråga

 

Kanslichefen tog upp fråga om deltagande i Svensk Juriststämma torsdag den 13 februari 2014 kl. 13.00–14.50. Andreas Norlén (M) och Lena Sommestad (S) anmälde intresse att delta.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-10-24

Peter Eriksson

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:6

 

§ 1-8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

o

 

x

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

o

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

x

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

o

 

o

 

o

 

x

 

o

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

o

 

o

 

o

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.