Protokoll utskottssammanträde 2013/14:7

Konstitutionsutskottets protokoll 2013/14:7

 

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7

 

DATUM

2013-10-24

TID

08.15–08.33

09.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:6.

 

§ 2

Överlämnande av motion

 

Utskottet överlämnade till arbetsmarknadsutskottet, under förutsättning av detta utskotts medgivande, motion 2013/14:K363 av Matilda Ernkrans (S).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1y)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över budgetpropositionen 2013/14:1 och motioner.

 

Utskottet justerade yttrande 2013/14:KU1y.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

 

 

§ 4

Sekretess i det internationella samarbetet (KU6)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:192 och motion.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Flera avdelningar i Lagrådet (KU8)

 

Utskottet behandlade proposition 2013/14:13.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 6

Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019 (KU3y)

 

Utskottet behandlade fråga om yttrande till kulturutskottet över proposition 2012/13:164 och motioner.

 

Utskottet beslutade att avge yttrande.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Offentlig utfrågning om romers situation i Sverige

 

Utskottet höll öppet sammanträde i förstakammarsalen om romers situation i Sverige.

 

Vid protokollet

 

Justerat 2013-11-05

 

Peter Eriksson

 

 

 

 

 

 


 

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

 

(kompletteringsval  2013-02-14)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:7

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5

§ 6

§ 7

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

Peter Eriksson (MP) ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per Bill (M) v. ordf.

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Björn von Sydow (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (M)

-

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Helene Petersson i Stockaryd (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (M)

-

 

-

 

-

 

-

 

x

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karl Sigfrid (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Phia Andersson (S)

x

 

x

 

o

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Karin Granbom Ellison (FP)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Hoff (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Per-Ingvar Johnsson (C)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Hans Ekström (S)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Jonas Åkerlund (SD)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

x

 

x

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Brinck (M)

x

 

x

 

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

Lena Sommestad (S)

o

 

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Sedat Dogru (M)

x

 

o

 

x

 

o

 

o

 

 

 

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Johansson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Svedberg (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Lena Sörenson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Käll (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Larsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabar Amin (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrik Nilsson (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valter Mutt (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Granlund (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindell (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD) tjl tom 28/2-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Svensson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.