Protokoll utskottssammanträde 2013/14:7

Socialutskottets protokoll 2012/13:7

 

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:7

 

DATUM

2013-11-21

TID

10.30-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Justering av protokoll

 

Utskottet justerade protokoll 2013/14:6

 

§ 2

Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur (SoU6)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:24.

 

Utskottet justerade betänkande 2013/14:SoU6.

 

§ 3

Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SoU2)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:175 och motioner.

 

Utskottet beslutade att bjuda in Universitetskanslerämbetet till sammanträdet den 28 november för information över regerings-uppdraget om samverkan mellan hälso- och sjukvården och de lärosäten som utfärdar specialistsjuksköterskeexamen

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 november 2013
kl. 11.00

 

 

 

 

 

 

   

  

 

                                                                      

Vid protokollet               

 

 

 

Justeras den 26 november 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot:

2013/14:7

 

§ 1-5

§

§

§

§

§

§

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders W Jonsson (C), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Hallengren (S), vice ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saila Quicklund (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Engelhardt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Arleklo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Luttropp (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Andersson (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Ramhorn (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Olofsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Ripa (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeri Wasberg (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metin Ataseven (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Härstedt (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellen Juntti (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Finnborg (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Westerholm (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadiye Heydari (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Ehrencrona (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonas Eriksson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnus Sjödahl (KD)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Skalin (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rossana Dinamarca (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Svantorp (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismail Kamil (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Zander (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Sydow Mölleby (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna Haby (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Axel Nordell (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Eclund (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Torstensson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRASUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Östring Bergman (C)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.