Protokoll utskottssammanträde 2006/07:27

Civilutskottets protokoll 2006/07:27

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27

DATUM

2007-04-19

TID

kl. 08.30-12.00

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

§ 1

Offentlig utfrågning

 

Civilutskottet höll en offentlig utfrågning i förstakammarsalen på temat Valfrihet mellan bostadsrätt och hyresrätt?

 

Anföranden hölls av

 

Boverket:

Experten Rolf-Erik Román

Ekonomen Hans-Åke Palmgren

 

Stockholms stad:

Bostads- och integrationsborgarrådet Kristina Alvendal

 

Göteborgs stad:

Kommunalrådet Owe Nilsson

 

Stena Fastigheter AB:

VD:n Christel Armstrong Darvik

 

Einar Mattsson AB:

VD:n Stefan Ränk

 

Uppsala universitet IBF:

Professorn Bo Bengtsson

Docenten Lena Magnusson

 

SEB:

Familjeekonomen Gunilla Nyström

 

KTH:

Professorn Stellan Lundström

 

I utfrågningen deltog därutöver från

 

Fastighetsägarna Sverige:

Rune Thomson

Henrik Thuvesson

 

SABO:

Karin Andersson

Jörgen Mark-Nielsen

Hyresgästföreningen:

Peder Palmstierna

Terje Gunnarsson

 

SBC:

Göran Olsson

Mats Lindbäck

 

Riksbyggen:

Jan Perdahl

 

Övriga närvarande från

 

Regeringskansliet:

Jan Josefsson, justitiedepartementet

Patrik Skogh, justitiedepartementet

Sophie Ahlstrand, finansdepartementet

Ebba Vallgårda, finansdepartementet

 

Jagvillhabostad.nu:

Sofia Larsson

Tobias Olsson

 

BKN:

Susann Bard

 

Bofrämjandet:

Jan Olov Sundström

Lennart Ericsson

 

HSB:

Christer Sigewall

Jan Hellman

 

Sveriges Byggindustrier:

Björn Wellhagen

 

Boverket:

Martin Hedenmo

Lina Martinsson

 

Stockholms stad:

Helena Olsson

 

Stena Fastigheter AB:

Elise Berggren

 

SEB:

Susanne Eliasson

 

Charlotta Jaensson, Nationell bostadssamordnare

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

JUSTERAT

Den 24 april 2007

 

 

Hana Svecova

 

Carina Moberg

 

 

 

 

 CIVILUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2006/07:27

 

 

  §

  1

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Norlén (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Pettersson (c)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine Jönsson (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Wikén (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anti Avsan (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egon Frid (v)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarina Brännström (m)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Sonidsson (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Forslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Lundh (s)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Sander (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Kornevik Jakobsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olle Thorell (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan R Andersson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LiseLotte Olsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Pettersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Lindberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mildred Thulin (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Nilsson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernilla Zethraeus (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Leander (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

o = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande