Protokoll utskottssammanträde 2005/06:10

Trafikutskottets protokoll 2005/06:10

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10

 

DATUM

2005-11-22

TID

Kl. 11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information om Gotlandstrafiken

 

Kommunalrådet Jan Lundgren, oppositionsrådet Eva Nypelius, regiondirektör Bo Dahllöv, samtliga från Gotlands kommun, kommunikationsdirektör Björg Nordenankare från Länsstyrelsen på Gotland, direktör Nils Nordenbrink från Företagarna på Gotland och riksdagsledamoten Liljan Virgin informerar om färjetrafiken på Gotland.

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:10 från den 17 november 2005.

 

§ 3

Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

 

Utskottet beslutar att bordlägga behandling av betänkande 2005/06:TU6 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel till torsdagen den 24 november 2005 med omedelbar justering.

 

§ 4

Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället

 

Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2005/06:TU4 Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Besök från Slovakien

 

Anmäls att den 16 november 2005 besökte en delegation från Slovakiens parlament trafikutskottet.

 

§ 6

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 24 november 2005 kl. 09.30.

 

 


 

Vid protokollet

 

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2005-11-24

 

 

 

Claes Roxbergh


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:10

 

§ 1-3

§ 4-6

§

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.