Protokoll utskottssammanträde 2005/06:10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:10

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10

 

DATUM

2005-11-24

TID

09.00-11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:9.

 

§ 2

EU-information från Utrikesdepartementet

 

Statssekreterare Charlotte Svensson m.fl., Utrikesdepartementet, informerar inför RIF-mötet den 1-2 december 2005.

 

§ 3

Budgetpropositionen, utgiftsområdena 10–12 m.m.

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

- allmänt om socialförsäkringarna,

- utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp,

- utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom,

- utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn och

Vidare behandlas Riksrevisionens framställningar 2004/05:RRS16 angående beräkningen av utgifterna för anslaget till sjukpenning och 2005/06:RRS16 angående styrningen inom området sjuk- och aktivitetsersättning, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling

 

§ 4

Utländskt besök

 

Anmäls att en delegation från Armeniens regering besöker utskottet den 8 december 2005.

 


 

§ 5

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 29 november 2005 kl. 11.00.

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 29 november 2005

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:10

 

§ 1-2

§ 3-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Könberg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

O

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2005-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Kierkemann (m) t.o.m. 2005-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


 

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

2005--

Bilaga 2

till protokoll

2004/05:xx

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

Utsända inför sammanträdet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.