Protokoll utskottssammanträde 2005/06:10

Skatteutskottets protokoll 2005/06:10

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10

 

DATUM

2005-11-30

TID

10.00 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

Ordföranden hälsade Anna Grönlund Krantz (fp) hjärtligt välkommen tillbaka till utskottet efter hennes ledighet och noterade att hon därmed återtagit sin plats som vice ordförande i utskottet.

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:9.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Kanslichefen påminde om anmälningarna till inbjudan till Systembolaget. Vidare önskade kanslichefen alla ledamöter välkomna till julkaffe i kansliets lokaler den 15 december, omedelbart efter voteringen i kammaren kl. 09.00.

 

Ärendeplanen för tiden fram till påsk läggs i facken före juluppehållet.

Första sammanträdet äger rum tisdagen den 24 januari kl. 11.00 med behandlingen av motionsbuntarna som läggs i facken före juluppehållet.

 

Beslutades att fem ledamöter i utskottet – under förutsättning av riksdagsstyrelsens medgivande – får företa en studieresa till OECD i Paris den 6–7 februari 2006 tillsammans med en delegation från finansutskottet.

 

§ 3

Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:22.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU12.

 

§ 4

Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m.

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:39 jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU9.

Anmäldes särskilt yttrande av m, fp, kd och c att avlämnas senast fredagen den 2 december kl. 16.00.

 

 


 

§ 5

Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:40 jämte motion och finansutskottets yttrande 2005-11-29, utdrag ur protokoll.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU10.

Anmäldes reservation av m, fp, kd och c samt särskilt yttrande av v att avlämnas senast tisdagen den 6 december kl. 12.00.

 

§ 6

Särskilda skatteåtgärder på grund av stormen Gudrun

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:44 jämte motion.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU14.

Anmäldes reservation av kd att avlämnas senast tisdagen den 6 december kl. 12.00.

 

§ 7

Övrigt

Ordföranden tackade för höstens arbete och vice ordföranden instämde och tackade i sin tur ordföranden för den gångna hösten.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 januari 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

Britt-Marie Asplind

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:10

 

§ 1–5

§ 6

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 7/1 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           2005-12-01


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:10

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Anna Grönlund Krantz (fp) är fr.o.m. den 1 december 2005 åter från sin ledighet

 

 

Inkomna skrivelser

 

Kurt-Lennart Larsson, Eksjö

Medborgarsynpunkter och förslag angående fastighetsskatten

 

Lars Radelius, Skurup

Ändringar i de s.k. fåmansreglerna (prop. 2005/06:40)

 

Ronnie Peterson, Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunal upplåtelse av idrottslokaler