Protokoll utskottssammanträde 2005/06:11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:11

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11

 

DATUM

2005-11-29

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll nr 2005/06:10.

 

§ 2

Budgetpropositionen, utgiftsområde 10-12 m.m.

 

Fortsätts behandlingen av proposition 2005/06:1 Budgetpropositionen för 2006, jämte motioner, såvitt avser

- allmänt om socialförsäkringarna,

- utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp,

- utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.

- utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn.

 

Vidare behandlas Riksrevisionens framställningar 2004/05:RRS16 angående beräkningen av utgifterna för anslaget till sjukpenning och 2005/06:RRS16 angående styrningen inom området sjuk- och aktivitetsersättning, jämte motioner.

 

Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till utskottets betänkande 2005/06:SfU1 justeras.

 

Reservationer anmäls och godkänns av m-, fp-, kd-, v-, c- och mp-ledamöterna.

 

Särskilda yttranden anmäls och godkänns av m-, fp-, kd-, v-c-, och mp-ledamöterna.

 

§ 3

Kanslimeddelande

 

- Utskottet beslutar att, efter samråd med riksdagsstyrelsen, företa en resa till Norge den 11-12 januari 2006.

- Anmäls inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

 

§ 4

Tid för nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum i januari 2006.

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 1 december 2005

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 

 


 

SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:11

 

§ 1-4

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s) Ordförande

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd) Vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Könberg (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-C Ahlberg ersätter S Fransson 050120-060228

M Kierkemann ersätter A-M Brodén 051109-051210

N=Närvarande      x = ledm som deltagit i handll.

V=Votering           o = ledam som närvarat på sammanträdet

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.