Protokoll utskottssammanträde 2005/06:11

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:11

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:11

 

DATUM

Torsdagen den 19 januari 2006

TID

10.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från SL om konflikter mellan spårbunden trafik och bostadsbyggande m.m.

 

Ann-Sofie Chudi, avdelningschef vid AB Storstockholms Lokaltrafik (SL), Kenneth Skoglöf, gruppchef och biträdande avdelningschef samt Bo Lönnemyr, miljöingenjör från SL Infrateknik AB informerade utskottet om konflikter mellan spårbunden trafik och bostadsbyggande m.m.

 

§ 2

Välkomstanförande

 

Ordföranden hälsade Kerstin Carlsson välkommen som ny byråassistent under Anna Ekwings föräldraledighet.

 

§ 3

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2005/06:10.

 

§ 4

BoU7 Plan- och byggfrågor

Utskottet behandlade motionen 2004/05:MJ38 yrkandena 97-98 från den allmänna motionstiden 2004 och motionerna 2005/06:Ju484 yrkande 5, 2005/06:Sf336 yrkande 24, 2005/06:Sf389 yrkande 27, 2005/06:So315 yrkande 5, 2005/06:So364 yrkande 13 och 17, 2005/06:So422 yrkande 5-6, 2005/06:So552 yrkande 7, 2005/06:So699 yrkande 16, 2005/06:Kr334 yrkande 17, 2005/06:Kr335 yrkande 2, 2005/06:Kr373 yrkande 3, 2005/06:Kr380 yrkande 3, 2005/06:Ub311, 2005/06:Ub587 yrkande 46, 2005/06:T379 yrkande 1, 2005/06:T612 yrkandena 4-6,  2005/06:MJ292 yrkande 4, 2005/06:MJ351 yrkandena 7-8 samt 10, 2005/06:MJ395 yrkandena 7-8, 2005/06:MJ439 yrkandena 1, 5 och 8, 2005/06:MJ443 yrkande 4,  2005/06:MJ533 yrkande 5, 2005/06:N388 yrkande 2, 2005/06:N438 yrkande 6, 2005/06:N443 yrkandena 49-50 samt 52, 2005/06:N481 yrkande 8,  2005/06:Bo202,  2005/06:Bo204, 2005/06:Bo205, 2005/06:Bo211, 2005/06:Bo212 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo215, 2005/06:Bo217 yrkandena 1-5, 2005/06:Bo218 yrkandena 2, 3 och 4, 2005/06:Bo220 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo222, 2005/06:Bo233 yrkande 1, 2005/06:Bo234, 2005/06:Bo236, 2005/06:Bo241, 2005/06:Bo245 yrkandena 1 och 3, 2005/06:Bo246 yrkandena 1-2, 2005/06:Bo247 yrkandena 1-6, 2005/06:Bo251, 2005/06:Bo252, 2005/06:Bo253, 2005/06:Bo254, 2005/06:Bo255 yrkandena 1-6 och 13-15, 2005/06:Bo256 yrkandena 1, 3-10 samt 18, 2005/06:Bo258, 2005/06:Bo260, 2005/06:Bo262, 2005/06:Bo263, 2005/06:Bo264, 2005/06:Bo265, 2005/06:Bo266, 2005/06:Bo268, 2005/06:Bo269, 2005/06:Bo270, 2005/06:Bo271, 2005/06:Bo273, 2005/06:Bo275 yrkandena 2-4, 2005/06:Bo276 yrkandena 11-15, 2005/06:Bo277 yrkandena 1-2 och 4-5, 2005/06:Bo279 yrkandena 1-3, 5 och 7, 2005/06:Bo281, 2005/06:Bo288, 2005/06:Bo289, 2005/06:Bo294, 2005/06:Bo296, 2005/06:Bo297 yrkandena 1-2, 

2005/06:Bo298 yrkandena 23 och 37-38, 2005/06:Bo300 yrkandena 11 och 15, 2005/06:Bo304 yrkandena 1-3 och 6, 2005/06:Bo305 yrkandena 1 och 4-6, 2005/06:Bo307, 2005/06:Bo309, 2005/06:Bo316 yrkandena 1-4, 2005/06:Bo317, 2005/06:Bo321 yrkandena 1-3, 2005/06:Bo324, 2005/06:Bo325 yrkandena 1-6, 2005/06:Bo331, 2005/06:Bo333 yrkandena 4 och 6, 2005/06:Bo335 yrkandena 13-16, 18-23 och 25, 2005/06:Bo337 yrkande 2, 2005/06:Bo338 yrkandena 18-19 från den allmänna motionstiden år 2005, samt Riksrevisionens styrelses redogörelse 2005/06:RRS7 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen jämte följdmotionerna 2005/06:Bo7 yrkandena 1-5 och 2005/06:Bo8 yrkandena 1-4.

 

Utskottet bordlade ärendet.

 

§ 5

Information om INSPIRE-konferensen i Gävle 2-4 april

Kanslichefen informerade utskottet om utkastet till program för INSPIRE-konferensen i Gävle den 2-4 april.

 

§ 6

Möte med vice riksbankschefen Kristina Persson

Ordföranden informerade om en inbjudan till utskottet att möta vice riksbankschefen Kristina Persson för att diskutera ekonomins betydelse för fastighetsmarknaden m.m.

Utskottet beslutade att föreslå onsdagen den 15 mars kl. 17.30 som lämpligt tillfälle för mötet.


 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:11

 

§

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.