Protokoll utskottssammanträde 2005/06:12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2005/06:12

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:12

 

DATUM

2006-01-24

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Mottagande av ensamkommande barn

 

Behandlas proposition 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn, jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 2

Delat barnbidrag vid växelvis boende

 

Behandlas proposition 2005/06:20 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m, jämte motioner.

 

Utskottet beslutar att hålla en utfrågning med några av remissinstanserna.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 3

Planering av vårens arbete

 

Diskuteras planen för vårens arbete.

 

Utskottet beslutar att resan till Försäkringskassan i Dalarna företas vid ett senare tillfälle under våren.

 

§ 4

Kanslimeddelanden

 

Anmäls inkomna skrivelser enligt bilaga 2 och skrivelse från Sveriges anställningslösas landsorganisation.

 

Utskottet beslutar att från socialutskottet överta motion 2005/06:So2 yrkande 8 av Erik Ullenhag m.fl. (fp).

 

Anmäls inbjudan från OECD till seminarium den 23 februari 2006 ”Policy implications of Ageing Populations”.

 

§ 5

Övriga frågor

 

Per Westerberg har framfört önskemål att utskottet följer upp frågan om ändrade regler för tillfällig föräldrapenning.

 

Utskottet beslutar att diskutera frågan vid nästkommande sammanträde.

 

§ 6

Tid för nästa sammanträde

 

Beslutas att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 31 januari 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Justeras den 31 januari 2006

 

 

 

Tomas Eneroth

 

 

 

 

 


 


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:12

 

§ 1-6

§

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas Eneroth (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Brus (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Jönsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Westerberg (m)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linnéa Darell (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Berglund Nilsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Hoffmann (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobias Billström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Carlsson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yilmaz Kerimo (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurt Kvarnström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anita Sidén (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauricio Rojas (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Lantz (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalle Larsson (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy Gustafsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pär Axel Sahlberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lindholm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyamko Sabuni (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Edlind-Friberg (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav Fridolin (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven-Erik Sjöstrand (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonja Fransson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Nordlander (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsten Lindström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Ahlberg (s) t.o.m. 2006-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.