Protokoll utskottssammanträde 2005/06:13

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:13

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13

 

DATUM

Torsdagen den 2 februari 2006

TID

10.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2005/06:12.

 

§ 2

Mottagande av redogörelse och motion från FiU

Utskottet beslutade att ta emot redogörelsen 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen jämte följdmotion 2005/06:Fi7 yrkandena 1-6 samt 8.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 3

BoU5 Motioner om fastighetsrätt

Utskottet behandlade motionerna 2004/05:Bo210, 2004/05:Bo245, 2004/05:Bo258, 2004/05:Bo259, 2004/05:Bo287, 2004/05:Bo302, 2004/05:Bo307, 2004/05: MJ437 samt 2004/05:MJ497 från den allmänna motionstiden 2004 och motionerna 2005/06:Bo214, 2005/06:Bo223, 2005/06:Bo225, 2005/06:Bo226, 2005/06:Bo238, 2005/06:Bo243, 2005/06:Bo244, 2005/06:Bo255, 2005/06:Bo259, 2005/06:Bo278, 2005/06:Bo287, 2005/06:Bo299, 2005/06:Bo300, 2005/06:Bo303, 2005/06:Bo332, 2005/06:Bo335, 2005/06:L372, 2005/06:MJ230, 2005/06:MJ442, 2005/06:MJ449 samt 2005/06:N381 från den allmänna motionstiden 2005, samt redogörelsen 2005/06:
RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen jämte följdmotion 2005/06:Fi7 yrkandena 1-6 och yrkande 8.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 4

Utskottets arbetsplan

Utskottet diskuterade arbetsplanen för vårens sammanträden och beslutade att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 9 februari.


 

§ 5

Inkomna skrivelser

Utskottet tog emot de inkomna skrivelserna med dnr 200-1843-2005/06 och dnr 200-4695-2004/05 och beslutade att de skulle lämnas utan åtgärd.

 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:13

 

§

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.