Protokoll utskottssammanträde 2005/06:13

Trafikutskottets protokoll 2005/06:13

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:13

 

 

DATUM

2006-01-19

TID

Kl. 09.30-09.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Välkomsthälsning

 

Ordförande hälsar Lena Sandström från Riksdagens utredningstjänst välkommen till utskottet som föredragande under våren 2006.

 

§ 2

Verksamhetsplanering för våren 2006

 

Preliminär ärendeplan för trafikutskottets arbete under våren 2006 behandlades.

 

§ 3

Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

 

Utskottet behandlar frågan om yttrande till näringsutskottet över Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar jämte motioner.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Mottagande av motionsyrkanden

 

Utskottet beslutar att från socialutskottet motta motionsyrkanden 2005/06:So3 yrkande 10 av Kenneth Johansson m.fl. (c).

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

Offentlig utfrågning

 

Preliminärt program för offentlig utfrågning gemensamt med justitieutskottet om rattfylleri torsdagen den 23 februari 2006 behandlades.

 

§ 6

Inkomna skrivelser

 

Anmäls till utskottet inkomna skrivelser se bilaga 2. 

 


 

§ 7

Delegationsresa till Kina

 

Anmäls att den 2- 16 januari 2006 deltog företrädare för utskottet i delegationsresa till Kina.

 

§ 8

Transportforum 2006

 

Anmäls att den 11 – 12 januari 2006 deltog företrädare för utskottet i konferensen Transportforum 2006 i Linköping.

 

§ 9

Övrig fråga

 

Ordförande framförde sin egen och utskottets önskningar till Martin Palm om välgång och snabbt tillfrisknande med anledning av hans förestående operation.

 

§ 10

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 24 januari 2006 klockan 11.00.

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

 

Anne Mattila Wass

 

Justeras

2006-01-24

 

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:13

 

§ 1-10

§

§

§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarberg (m)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.