Protokoll utskottssammanträde 2005/06:14

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:14

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14

 

DATUM

2006-01-31

TID

11.00 – 11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

 

§ 2

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2005/06:13.

 

§ 3

Överläggning FöU3

Fortsätts behandlingen av betänkande FöU3 Transport av farligt gods.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 4

Överläggning FöU4

Fortsätts behandlingen av betänkande FöU4 Sjö- och Kustövervaknings-frågor.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 5

Överläggning FöU5

Fortsätts behandlingen av betänkande FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten.

 

Ärendet bordläggs för fortsatt behandling.

 

§ 6

Övriga frågor

    Anmäls att torsdagen den 2 februari genomförs en gemensam föredragning av UD, Fö och Försvarsmakten angående prop. 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas
mission i Liberia.

    Utskottet beslutar att ställa in sammanträdet den 9 februari.

    Ändrad tidpunkt för ett eventuellt studiebesök samt efterföljande avslutningsceremoni, nytt datum är torsdagen till 1 juni.

 

§ 7

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

 

                       Satu Saariniemi

 

Justeras            2006-02-02

 

 

                            Eskil Erlandsson

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:14

 

§ 1–3

§ 4–7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

Eskil Erlandsson (c), ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.