Protokoll utskottssammanträde 2005/06:14

Lagutskottets protokoll 2005/06:14

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14

 

DATUM

2006-02-09

TID

kl. 09.30-09.55

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 2 februari 2006.

 

 

§ 2

Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar

 

Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:48 om den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU16, vilket härefter justeras.

 

 

§ 3

Elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m.

 

Fortsatt behandling av propositionen 2005/06:28 om elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden, m.m. jämte motion.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU17, vilket härefter justeras.

 

 

§ 4

Sjöfylleri

 

Fortsatt behandling av motioner om sjöfylleri.

 

Utskottet beslutar i enlighet med vad som framgår av betänkandet 2005/06:LU15, vilket härefter justeras.

 

Anmäls ett särskilt yttrande av ledamoten från Vänsterpartiet.

 

 


 

§ 5

Förrättare av vigsel och partnerskap

 

Föredras och behandlas proposition 2005/06:58 om förrättare av vigsel och partnerskap samt den med anledning av propositionen väckta

motionen 2005/06:L4 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

och motioner väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:

L235 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Vigsel- och registreringsförrättare ett gemensamt uppdrag

L291 yrk. 3 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Sexuellt likaberättigande 

L331 av Ameer Sachet (s)

Sammanslagning av vigsel- och registreringsförrättare

L341 yrk. 3 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Öppnen samhällsgemenskap för alla - motion om HBT-frågor

K398 yrk. 2 av Tuve Skånberg m.fl. (kd)

Religionsfrihet i Sverige

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 6

Inkommen skrivelse

 

Anmäls en inkommen skrivelse från Tarja Lundin, Stockholm.

 

Utskottet beslutar att lägga skrivelsen till handlingarna.

 

 

§ 7

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen

den 14 februari 2006 kl. 11.00.

 

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 14 februari 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:14

 

 

  §§

 1-4

   §§

  5-7

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.