Protokoll utskottssammanträde 2005/06:14

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:14

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14

 

DATUM

2006-02-09

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2005/06:13.

 

§ 2

Beslut 2005/06:BoU7

Föredrogs utkast till betänkande 2005/06:BoU7 Plan- och byggfrågor.

Reservationer anmäldes beträffande

en reformering av plan- och bygglagstiftningen, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten, dels av   v-ledamöterna, dels av c-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

byggnaders inomhusmiljö, dels av m-ledamöterna avseende motiveringen, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten, dels av c-ledamoten,

ohälsosamma byggmaterial av fp- och c-ledamöterna,

kretslopp inom bygg- och bostadssektorn av mp-ledamoten,

el för uppvärmning, dels av m- och fp-ledamöterna avseende motiveringen, dels av c-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

mätning av värme- och varmvattenförbrukning, dels av m- och c-ledamöterna, dels av v- och mp-ledamöterna,

trä och brandsäkerhet av m-ledamöterna avseende motiveringen,

barnsäkerhet i äldre byggnader av kd-, v-, c- och mp-ledamöterna,

cykelparkeringar av mp-ledamoten,

byggfelsförsäkring för självbyggare av m- och c-ledamöterna,

byggforskning, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten, dels av v-ledamöterna, dels av c-ledamoten,

 

översyn av villkoren för bostadsanpassningsbidrag av m- och c-ledamöterna,

Boverkets och länsstyrelsernas roll i den fysiska planeringen, dels av m- och fp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten, dels av c-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes beträffande

allergisanerade hotellrum av m-ledamöterna.

Utskottet justerade betänkandet.

 

§ 3

Föredragning

Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om hyresrätt och bostadsrätt m.m.

Motionerna 2005/06:Bo207, Bo214 yrkandena 2–4, 6, 8 och 10, Bo221, Bo229, Bo230 yrkande 1, Bo242 yrkandena 5 och 8, Bo274 yrkandena 8–12, Bo276 yrkandena 5 och 7, Bo282, Bo286, Bo292, Bo293, Bo298 yrkandena 20 och 34, Bo300 yrkandena 6 och 9, Bo301 yrkande 2, Bo302 yrkandena 1–3 och 6, Bo308, Bo318, Bo333 yrkande 2, Bo335 yrkandena 4, 30 och 33, Bo337 yrkande 4, Bo338 yrkandena 13 och 15, L290 yrkande 6, MJ351 yrkande 21, N444 yrkande 2 samt So425 yrkande 2.

Utskottet bordlade ärendet.

 

§ 4

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2005/06:MJ240 från miljö-   och jordbruksutskottet.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde, om inte annat meddelas, skall äga rum torsdagen den 23 februari kl. 10.00.

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:14

 

§§ 1-5

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.