Protokoll utskottssammanträde 2005/06:14

Skatteutskottets protokoll 2005/06:14

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:14

 

DATUM

2006-02-21

TID

11.00 – 11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:13.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Det antecknades att Ulla Wester (s) och Lennart Axelsson (s) samt några från kansliet tagit emot tre parlamentariker från Island torsdagen den 16 februari kl. 14–15.

 

§ 3

Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning

Fortsattes behandlingen av proposition 2005/06:65 Ny vägtrafikskattelag, m.m. jämte motioner samt motioner från allmänna motionstiden om vägtrafikbeskattning.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU15.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd och c samt särskilda yttranden av mp att avlämnas senast onsdagen den 22 februari kl. 17.00.

 

§ 4

Allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om inkomstskatter m.m.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU16.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd, v och c samt särskilda yttranden av m, fp, v och mp att avlämnas senast torsdagen den 23 februari kl. 17.00.

 

§ 5

Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning

Fortsattes behandlingen av motioner om företags- och kapitalbeskattning.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU17.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd, v, c och mp samt särskilda yttranden av v och mp att avlämnas senast onsdagen den 22 februari kl. 17.00.

 

 


 

§ 6

Allmänna motioner om mervärdesskatt

Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om mervärdeskatt.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU19.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd och c samt särskilt yttrande av fp att avlämnas senast onsdagen den 22 februari kl. 17.00.

 

§ 7

Allmänna motioner om taxering och skattebetalning m.m.

Fortsattes behandlingen av allmänna motioner om mervärdeskatt m.m.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU21.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd, v och c att avlämnas senast onsdagen den 22 februari kl. 17.00.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 mars kl. 11.00.

 

JUSTERAS

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:14

 

§ 1–4

§ 5

§ 6–7

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 13/3 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           2006-02-10


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:14

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Meddelande om riksdagsbeslut m.m. 2005/06:30:

Peter Rådberg (mp) fortsätter som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. den 13 februari

t.o.m. den 13 mars 2006 under Barbro Feltzings ledighet

 

 

Inkomna skrivelser

 

Jan-Erik Pettersson, Sexdrega

Klagomål på trängselskatten m.m.

 

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.