Protokoll utskottssammanträde 2005/06:15

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:15

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15

 

DATUM

2006-02-23

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Utskottet justerade protokoll 2005/06:14.

 

§ 2

Mottagande av redogörelse jämte motion

Utskottet beslutade att ta emot redogörelse 2005/06:RRS14 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående marklösen jämte motion 2005/06:Fi7 yrkandena 1-6 och 8 från finansutskottet.

 

§ 3

Beslut 2005/06:BoU5

Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU5 Fastighetsrättsliga frågor.

Reservationer anmäldes beträffande

fastighetskoordinater av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

expropriationsändamålen m.m. av m- och c-ledamöterna,

ersättningsreglerna vid expropriation av c-ledamoten

återköpsrätt till exproprierad egendom av m- och kd-ledamöterna,

kommunala förköp av m-ledamöterna,

äganderätten av m- och c-ledamöterna,

avskaffande av tomträttsinstitutet av m- och c-ledamöterna,

friköp av tomträtter av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

upphävande av jordförvärvslagen, dels av m-ledamöterna avseende motiveringen, dels av fp-ledamöterna,

utformningen av jordförvärvslagen, dels av m-ledamöterna, dels av c- och mp-ledamöterna, dels av kd-ledamoten,

permanentboende – fritidsboende av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

betesrätt vid fäbodbruk av fp-, kd-, v- och c-ledamöterna,

häradsallmänningar av m- och fp-ledamöterna

ledningsrätt av v- och mp-ledamöterna,

herrelösa fastigheter av c-ledamoten,

informationsansvaret vid markarbeten av m-, c- och kd-ledamöterna,

marklösen av fp-ledamöterna avseende motiveringen, m, och c-ledamöterna,

Särskilt yttrande anmäldes beträffande

ersättningsreglerna vid expropriation av m-, fp- och kd-ledamöterna.

Utskottet justerade betänkandet.

 

§ 4

Arbetsplan för våren

Kanslichefen redovisade en plan för utskottets arbete under fortsättningen av våren 2006.

Utskottet beslutade att arbeta i enlighet med den framlagda planen.

 

§ 5

Information om INSPIRE-konferensen

Kanslichefen lämnade information om hur arbetet med INSPIRE-konferensen framskrider samt presenterade det reviderade programmet för konferensen.

 

§ 6

Inbjudningar

Kanslichefen presenterade inbjudningar, dels till den internationella konferensen ”Fifth Regional Forum of the Global Parliamentarians on Habitat – Europé” i Haag, dels till ”Urban Futures 2.0”, en konferens i Stockholm arrangerad av EU-kommissionen, regeringen och Stockholms stad.

Utskottet beslutade att bordlägga ärendet.

§ 7

Besök

Kanslichefen meddelade att ett besök av företrädare för det slovakiska parlamentet har aviserats.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen under förutsättning att de frågor som skulle avhandlas låg inom bostadsutskottets beredningsområde.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:15

 

§§ 1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.