Protokoll utskottssammanträde 2005/06:15

Trafikutskottets protokoll 2005/06:15

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15

 

 

DATUM

2006-01-26

TID

Kl. 09.30-11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Information från Luftfartsstyrelsen

 

Generaldirektör Nils Gunnar Billinger och rättschef Lena Byström Möller informerar om verksamheten.

 

§ 2

Information från Ballongflyget

 

Verkställande direktör Casbár Anderson och Thomas Blockstrand informerar om verksamheten.

 

§ 3

Information från Banverket

 

Avdelningschef Lena Ericsson, sektionschef Ulla-Stina Ingemarsson och projektledare Lennart Lennefort informerar om järnvägens roll i transportförsörjningen och frågor inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen

 

§ 4

Protokollsjustering

 

Justeras protokoll 2005/06:13 från den 19 januari 2006.

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum tisdagen den 31 januari 2006 klockan 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Bibi Junttila

 

 

 

Justeras

2006-01-31

 

 

Claes Roxbergh

 


 

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:15

 

§ 1

§ 2

§ 3-5

§

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Roxbergh (mp), ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Moberg (s), 1:e v.ordf.

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Nyström (m), 2:e v.ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarl Lander (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Bager (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Stenberg (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johnny Gylling (kd)

x

 

x

 

o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Pedersen (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes-Göran Brandin (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Evert Rådhström (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sven Bergström (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Björn Hamilton (m)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Svensson Smith (-)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Vestlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarberg (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lilja (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (kd)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thorborg (v)

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Klockare (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Löfgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paavo Vallius (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

o

 

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeppe Johnsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders G Högmark (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Fremling (fp)

x

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Lundgren (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Wiklund (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ruwaida (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.