Protokoll utskottssammanträde 2005/06:15

Försvarsutskottets protokoll 2005/06:15

 

FÖRSVARSUTSKOTTET

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:15

 

DATUM

2006-02-02

TID

10.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Öppnande

Utrikesutskottets ordföranden, Urban Ahlin (s), hälsar välkomna till en föredragning av UD, Fö samt Försvarsmaktens högkvarter gemensamt för utrikes- och försvarsutskotten.

 

§ 2

Föredragning

Försvarsminister Leni Björklund, kabinettssekreterare Hans Dahlgren (UD) och generalmajor Anders Lindström (HKV) lämnar en redogörelse med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission i Liberia.

 

Ledamöternas frågor besvaras.

 

§ 3

Överläggning m.a.a. föredragningen

Ordföranden Eskil Erlandsson (c) övertar ledningen av förhandlingarna.

 

Behandlas utkast till yttrande genom protokollsutdrag till UU med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt                        deltagande i FN:s mission i Liberia.

 

Ärendet bordläggs.

 

§ 4

Justering av protokoll

Justering av protokoll 2005/06:14

 

§ 5

Kanslianmälningar

-          Anmäls att arbetet med ev. studiebesök vid utlandsstyrkan fortgår.

-          Diskuteras inkommet förslag från Försvarsmaktens högkvarter till tidsschema för föredragningar inför utskottet. Utskottet uppdrar åt presidiet och kansliet att kontakta ledningen för Försvarsmakten för att bl.a. påskynda de av utskottet begärda föredragningarna m.m.

 

§ 6

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

 

 

Vid protokollet

 

                       Jimmy Lee Ormi

 

 

Justeras            2006-xx-xx

 

 

                            Eskil Erlandsson

 


 

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:15

 

§ 1-2

§ 3-6

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

Eskil Erlandsson (c), ordf.

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Rask (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ola Sundell (m)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allan Widman (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Hagberg (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berndt Sköldestig (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erling Wälivaara (kd)

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berit Jóhannesson (v)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britt-Marie Lindkvist (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Gunnarsson (m)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Lindestam (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heli Berg (fp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Enström (m)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Nordén (s)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Ångström (mp)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Skoog (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Flyborg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birgitta Ahlqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else-Marie Lindgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Thornborg (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Engle (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Norinder (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Carlsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runar Patriksson (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claes Västerteg (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lindgren (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakant (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils-Göran Holmqvist (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Ångström (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Winbäck (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håkan Juholt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.