Protokoll utskottssammanträde 2005/06:16

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:16

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16

 

DATUM

Tisdagen den 7 mars 2006

TID

11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Utskottet justerade protokoll 2005/06:15.

 

§ 2

Beslut 2005/06:BoU6

Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU6 Hyresrätt och bostadsrätt m.m.

Reservationer anmäldes beträffande

        villkoren för att få hyra en bostad av s-ledamöterna

        överprövning av en hyresvärds skäl att neka kontrakt av v-ledamoten

        besittningsskyddet vid andrahandsuthyrning av v-ledamoten samt gällande motiveringen av fp-ledamöterna

        tidsbegränsade hyreskontrakt av fp-ledamöterna

        förutsättningar för vräkning av hyresgäst av v- ledamoten och kd-ledamoten samt gällande motiveringen fp-ledamöterna

        svarthandel av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna samt av mp-ledamoten

        bostadsförvaltning av m-ledamöterna

        det kollektiva förhandlingssystemet av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna

        besittningsskyddet för lokalhyresgäster av fp- och c-ledamöterna

        kooperativ hyresrätt - information, råd och stöd av v- och mp-ledamöterna samt gällande motiveringen av m och fp-ledamöterna

        kooperativ hyresrätt – insatsen av m-, c-, v- och mp-ledamöterna,

        centralt bostadsrättsregister av kd-ledamöterna

        hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet av fp- och c-ledamöterna

        bostadsrätt - underrättelse till socialnämnd vid förverkande av m-, fp- och kd-ledamöterna

        ombildning till bostadsrätt – majoritetsreglerna av m-, fp- kd- och c-ledamöterna

        ombildning till bostadsrätt - förbudet mot dubbelupplåtelse av m-ledamöterna

        turordning till förvärv av allmännyttiga bostäder m.m. av v- och mp-ledamöterna samt gällande motiveringen m- och fp-ledamöterna

        giftormar och liknande djur i bostäder av fp- och c-ledamöterna

        tobaksrökning i flerfamiljshus av mp-ledamoten.


Utskottet justerade betänkandet.

 

§ 3

Föredragning av proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster jämte motioner

Utskottet behandlade proposition 2005/06:78 Allmänna vattentjänster jämte motionerna 2005/06:Bo9 och Bo10.

Utskottet bordlade ärendet.

§ 4

Föredragning av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet avseende framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motioner

Utskottet behandlade framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid jämte motionerna 2005/06:K4-10.

Utskottet bordlade ärendet.

§ 5

INSPIRE-konferensen

Kanslichefen redogjorde för arbetet m.m. inför INSPIRE-konferensen.

§ 6

Besök från Committee on Public Administration

 

Kanslichefen anmälde att det slovakiska utskottet för offentlig förvaltning begärt att få träffa utskottets ledamöter vid sitt besök i Sverige onsdagen den 5 april.

 

§ 7

Begäran om uppvaktning

 

Kanslichefen anmälde att Fastighetsägarna har begärt företräde inför utskottet för att diskutera hyressättningsfrågor.

 

Utskottet beslutade att lämna företräde för Fastighetsägarna samt Hyresgästerna och SABO vid ett kommande sammanträde.

 

§ 8

Nästa sammanträde

 

Kanslichefen meddelade att nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 mars.

 

 

 

 

Vid protokollet                    Kerstin Carlsson

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:16

 

§

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.