Protokoll utskottssammanträde 2005/06:16

Lagutskottets protokoll 2005/06:16

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16

 

DATUM

2005-02-21

TID

kl. 11.00-12.10

NÄRVARANDE

se bilaga 1

 

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Justeras utskottets protokoll från den 14 februari 2006.

 

 

§ 2

EU-information om konsumentfrågor

 

Statssekreteraren Ingrid Petersson, kanslirådet Sophie Nordström och departementssekreteraren Pontus Hamilton från Jordbruksdepartementets konsumentenhet samt kanslirådet Fredrik Ludwigs och

departementssekreteraren Karin Sjöberg från Justitiedepartementet, Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt informerar om pågående EU-arbete på konsumentområdet. 

 

 

§ 3

Konsumentfrågor

 

Föredras motioner om konsumentfrågor väckta under den allmänna motionstiden 2005/06:

L201 av Rolf Gunnarsson (m)

Konsumentupplysning

L222 av Christer Winbäck (fp)

Kostnadsredovisning vid marknadsföring av TV-kanaler

L224 av Helena Höij m.fl. (kd)

Lag mot reklam för sexuella tjänster

L233 av Carina Hägg och Birgitta Ahlqvist (s)

Hantering av förkommen bankbok

L238 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

Könsdiskriminerande reklam

L260 av Ulla Wester (s)

Telefonförsäljning och konsumentskydd

L270 av Åsa Domeij m.fl. (mp)

Miljöinformation till konsumenter

L282 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Annonsbedragare och falska fakturor

 

 

L290 yrk. 4, 7 av Martin Andreasson m.fl. (fp)

Konsumentpolitik

L312 av Rigmor Stenmark och Viviann Gerdin (c)

Tvättmärkning och skötselråd för kläder

L328 av Sonia Karlsson och Christina Axelsson (s)

Telefonförsäljning

L329 av Fredrik Olovsson (s)

Stärkt konsumentskydd

L330 av Louise Malmström och Anders Ygeman (s)

Utseendefixering och könsroller

L345 av Luciano Astudillo (s)

Betalning med kort

L352 av Yoomi Renström (s)

Barnreklam

L355 av Louise Malmström och Billy Gustafsson (s)

Konsumenters rätt till ersättningsvara vid reparation

L360 av Per Erik Granström och Kurt Kvarnström (s)

Avgifterna på kontokort

L369 av Jarl Lander (s)

Resegarantin för bussresearrangörer

L376  yrk. 1-2, 4 av Barbro Feltzing och Ulf Holm (mp)

Obeställd, oönskad reklam, spam

L377 av Kerstin Engle och Anita Jönsson (s)

Ursprungsmärkning av varor i handeln

L378 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (s)

Reklam riktad till barn

L379 av Lilian Virgin och Christer Engelhardt (s)

Resegarantier

L381 av Carina Ohlsson och Monica Green (s)

Könsdiskriminerande reklam

L383 av Lars Lilja och Karl Gustav Abramsson (s)

Bilars bränsleförbrukning enligt EU-körcykeln

L387 av Jan Emanuel Johansson (s)

Genmanipulerad mat

L393 av Ulf Holm (mp)

Konsumentbalk

L396 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Konsumentskydd vid ingående av avtal

Ju306 yrk. 12 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Tjugo krav för kvinnofrid

Kr305 yrk. 4 av Ingegerd Saarinen (mp)

Kulturföremål

T500 yrk. 22 av Christer Winbäck m.fl. (fp)

IT

MJ521 yrk. 1  av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Märkning av importpäls

MJ530 yrk. 4, 14 av Sven Gunnar Persson m.fl. (kd)

Hälsosam livsmedelspolitik

 

MJ534  yrk. 3 av Ulf Holm och Gustav Fridolin (mp)

Handeln med hund- och kattskinn

A370 yrk. 37 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

Jämställdhet

 

Utskottet beslutar att bordlägga ärendet.

 

 

§ 4

Yttrande till KU

 

Behandlas fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över Riksdagsstyrelsens framställning 2005/06:RS3 Riksdagen i en ny tid

jämte de med anledning av framställningen väckta motionerna 2005/06:

K4 av Carl B Hamilton (fp)

K5 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

K6 av Britt-Marie Danestig och Lennart Gustavsson (v)

K7 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

K8 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

K9 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

K10 av Gustav Fridolin m.fl. (mp)

 

Utskottet beslutar att avge yttrande samt att i övrigt bordlägga

ärendet.

 

 

§ 5

Nästa sammanträde

 

Utskottet beslutar att nästa sammanträde skall äga rum torsdagen

den 23 februari 2006 kl. 09.30.

 

 

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAT

den 23 februari 2006

 

 

 

Hana Svecova

 

 

 

 

Inger René

 LAGUTSKOTTET

NÄRVARO- OCH VOTERINGSFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:16

 

 

  §§

 1-5

  

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inger René (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Carlström (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimo Pärssinen (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Nenes (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Larsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yvonne Andersson (kd)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso Stafilidis (v)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertil Kjellberg (m)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezene Tesfazion (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Andreasson (fp)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviann Gerdin (c)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Särnblad (s) 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik von Sydow (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Löfstrand (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Adolfsson Elgestam (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Jonsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hillevi Engström (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mia Franzén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christin Hagberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar Vänerlöv (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Hietala Nordlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nils Fredrik Aurelius (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annika Qarlsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Hägg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rune Berglund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Johansson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Maria Narti (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingvar Svensson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Holm (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Emanuel Johansson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anmärkning

N = Närvarande

 

 

x = Närvarande och deltagit i beslutet

V = Voteringsutfall

o = Närvarande

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.