Protokoll utskottssammanträde 2005/06:16

Skatteutskottets protokoll 2005/06:16

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:16

 

DATUM

2006-03-23

TID

10.00 – 10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:15.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

Det antecknades att ordföranden jämte ledamöterna Lennart Axelsson (s) och Jörgen Johansson (c) bjudit Vietnamns parlaments budgetutskott på lunch den 21 mars 2006. Värdskapet hade därefter övertagits av finansutskottets ordförande.

 

§ 3

Reviderad ärendeplan

Kanslichefen föredrog en reviderad ärendeplan för våren 2006.

 

§ 4

Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning

Fortsattes behandlingen av motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning.

Ärendet bordlades.

 

§ 5

Allmänna motioner om energibeskattning m.m.

Fortsattes behandlingen av motioner från allmänna motionstiden 2005 om energibeskattning m.m.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU20.

Anmäldes reservationer av m, fp, kd, v, c och mp samt särskilda yttranden av m, fp och c att avlämnas senast fredagen den 24 mars.

 

§ 6

Skiljemannakonventionen m.m.

Föredrogs proposition 2005/06:94.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU24.

 

§ 7

Tullverkets ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter

Föredrogs proposition 2005/06:89.

Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU25.

 

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 6 april kl. 10.00.

 

 

 

VID PROTOKOLLET

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:16

 

§ 1–

 

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Grönlund Krantz (fp), v. ordf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Gustavsson (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 30/4 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           

                                                                                           2006-04-09


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:16

 

 

 

 

Inkomna skrivelser

 

Skatteverket

Inbjudan till besök hos Skatteverket tisdagen den 25 april 2006

 

Stanislav Narel, Skogås

Klagomål angående statlig inkomstskatt

 

Johan von Zweigbergk, Philip Morris Scandinavia

Lägsta pris på cigaretter

 

 

 

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.